Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 103, 29 kwiecień 2006