Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 8, 12 styczeń 2012