Decyzja Komisji z dnia 16/09/2014 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7282 - LIBERTY GLOBAL / DISCOVERY / ALL3MEDIA) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)