Pisemne zapytanie E-013289/13 Adam Bielan (ECR) do Komisji. W związku z postępowaniem antykorupcyjnym w Centrum Projektów Informatycznych