TITJUR Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 21 marca 2013 r. # Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Słowny znak towarowy HELLIM - Sprzeciw właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego HALLOUMI - Oddalenie sprzeciwu. # Sprawa C-393/12 P. Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias przeciwko OHIM