Protokół posiedzenia w dniu 22 października 2014 r.