Lieta C-649/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 1. decembrī Spānijas Karaliste iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta paplašinātā sastāvā) 2020. gada 23. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-515/13 RENV un T-719/13 RENV Spānijas Karaliste u.c./Eiropas Komisija