Decyzja Komisji (UE) 2019/286 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej pt. „Domagamy się lepszych przepisów dotyczących papierosów elektronicznych!” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 926)