Opinia rzecznika generalnego Darmon przedstawione w dniu 22 października 1986 r.