Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 157, 19 czerwiec 2007