Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 9, 13 styczeń 2012