Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 268, 10 listopad 2009