Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 340, 26 listopad 2014