Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 429/2013 z dnia 8 maja 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw