Opinia Komitetu Regionów: „Pracownicy transgraniczni – podsumowanie sytuacji po 20 latach funkcjonowania rynku wewnętrznego: problemy i perspektywy”