Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/482 z dnia 20 marca 2015 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 412/2014 w odniesieniu do jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy