Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 245, 17 lipiec 2004