/* */

Sprawa T-51/12: Wyrok Sądu z dnia 30 września 2014 r. – Scooters India przeciwko OHIM – Brandconcern (LAMBRETTA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy LAMBRETTA — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Częściowe wygaśnięcie prawa do znaku — Artykuł 51 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]