Decyzja Komisji z dnia 03/10/2014 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7217 - FACEBOOK / WHATSAPP) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)