Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 kwietnia 1983 r.