Pisemne zapytanie P-008281/13 Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) do Komisji. Propozycja nowego rozporządzenia dotyczącego połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku