Decyzja Komisji z dnia 10/04/2014 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7151 - BNP PARIBAS / ROYAL BANK OF SCOTLAND) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)