Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 391, 6 listopada 2014