Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 180, 15 lipiec 2010