TITJUR Boël i Fabrique de fer de Maubeuge przeciwko Komisji Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lutego 1984 r. # Usines Gustave Boël i Fabrique de fer de Maubeuge przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Kwoty produkcyjne - Grzywny. # Sprawa 76/83.