Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 349, 22 grudzień 2010