Pisemne zapytanie E-002306/14 Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) oraz Bogusław Sonik (PPE) do Komisji. Jakie działania zamierza podjąć Komisja w zakresie ochrony okołoporodowej, w ramach programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” w latach 2014-2020