Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 2, 05 styczeń 2011