Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, A 005, 10 styczeń 2013