Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 27 lutego 2014 r.#InnoLux Corp. przeciwko Komisji Europejskiej.#Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Światowy rynek wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) – Porozumienia i uzgodnione praktyki w dziedzinie cen i zdolności produkcyjnych – Właściwość miejscowa – Sprzedaż wewnętrzna – Sprzedaż wyrobów gotowych zawierających produkty objęte kartelem – Jednolite i ciągłe naruszenie – Grzywny – Metoda zaokrąglania – Nieograniczone prawo orzekania.#Sprawa T-91/11. Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 27 lutego 2014 r.