Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 285, 22 listopad 2006