Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 23, 25 styczeń 2011