Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 20, 24 styczeń 2006