Kommissionens beslut av den 7 maj 2021 om ändring av beslut 2017/C 31/12 om inrättande av kommissionens expertgrupp ”plattformen för djurskydd” (Text av betydelse för EES) 2021/C 185/04