Υπόθεση T-595/17: Προσφυγή της 4ης Σεπτεμβρίου 2017 — Demp κατά EUIPO (Απεικόνιση γκρίζου και κίτρινου χρώματος)