Pisemne zapytanie E-008956/13 Artur Zasada (PPE) do Komisji. Definicja „zorganizowanych podróży służbowych” w świetle (2013/0246(COD))