Pisemne zapytanie E-3499/09 skierował: Robert Kilroy-Silk (NI) do Komisji. Centre for Social Justice