Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 281, 31 sierpień 2004