Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 351, 30 listopada 2013