Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 334, 20 grudzień 2005