Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 287, 18 październik 2006