Pisemne zapytanie E-007010/13 Ryszard Antoni Legutko (ECR) do Komisji. Kwalifikowalność VATu do wkładu funduszy unijnych w nowym budżecie UE