Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 226, 03 wrzesień 2008