Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 018, 21 styczeń 2014