Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 47, 10 lutego 2015