Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1193/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające po raz 222. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida