Publicatieblad van de Europese Unie, C 71, 22 maart 2005