Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 163, 2014