Sprawa C-684/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 23 grudnia 2013 r. , Johannes Demmer przeciwko Fødevareministeriets Klagecenter