TITJUR Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 27 marca 2014 r. # Intesa Sanpaolo SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego EQUITER - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy EQUINET - Względna podstawa odmowy rejestracji - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia. # Sprawa T-47/12. Intesa Sanpaolo przeciwko OHMI - equinet Bank (EQUITER)